Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

ŻABKI

MARZEC 2019

Utrwalenie pojęcia „para”.

Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.

Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno-dekoracyjnym.

Wdrażanie dzieci do współdziałania i współpracy.

Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku.

Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.

Ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną i aparatu oddechowego.

Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.

Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.

Poznanie kształtu niektórych figur geometrycznych.

Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).

Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego „ja”.

Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.

Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na konkretny temat