Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Założenia programowe na miesiąc MARZEC Domisie 4,5,6-latki

Treści Programowe:

1. Ziemia – błękitna planeta

2. Dookoła świata

3. Wyprawa w kosmos

4. Chronimy przyrodę

Zamierzenia dydaktyczno-wychowacze:

posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata

rozpoznawanie liter w czasie zabaw i spontanicznych odkryć

odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych

poznanie litery „g”, „G”

poznanie liczby „12” i jej składowych

zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara

kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, niekrytykowanie innych

wykazywanie postawy badawczej

kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji „przegranej” oraz okazywania radości z wygranej swojej i innych

wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na grach i zabawach sportowych

podejmowanie rywalizacji w sporcie, w tym rywalizacji z samym sobą/z samą sobą

doskonalenie sprawności manualnej

rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania

kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych

kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji

przeliczanie w przód i wspak w zakresie 15

dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 na konkretach

doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „j”, „J”

wdrażanie do czytania globalnego

ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, w odtwarzaniu z pamięci wzorów poznanych liter