Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Biedronki

Kwiecień 2019r.

Tematyka miesiąca:

  1. Wiosna w parku i ogrodzie
  2. Obserwujemy pogodę
  3. Jak mądrze korzystać z technologii
  4. Mali odkrywcy
  5. Kto Ty jesteś?

Osiągnięcia:

• kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne

• wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, pisania, wycinania, ubierania się i sprzątania

• wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela

• wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy

• rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy

• wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej

• rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter

• rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami (cięcie po liniach prostych i łukach)

• doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, odtwarzania z pamięci wzorów poznanych liter

• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 17

• rozwijanie sprawności: dodawania i odejmowania w zakresie 16

• zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „ś”, „Ś”

• rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania

• kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych

• kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji

• doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „ż”, „Ż”

• wdrażanie do czytania globalnego

Kategoria: Praca w grupach