Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

na miesiąc kwiecień

„ŻABKI”

I tydzień: Na wsi zawsze jest wesoło , pól i zwierząt wkoło.

II tydzień :Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

III tydzień: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.

IV tydzień: Stop! Zabraniam, zakazuję, śmieci w worki się pakuję!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka.

• Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.

• Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta.

• Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka.

• Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

• Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.

• Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

• Podkreślanie roli właściwego odżywiania się.

• Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich.

• Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby.

• Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi.

• Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.

• Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka.

• Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.

• Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

• Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie.

• Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.

• Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

Kategoria: Praca w grupach