Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Słoneczka

Kwiecień 2019 r.

Tematyka miesiąca:

  • Wiosna w parku i w ogrodzie
  • Obserwujemy pogodę
  • Jak mądrze korzystać z technologii?
  • Mali odkrywcy
  • Kto Ty jesteś?

Osiągnięcia:

• wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju

• budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych

• wdrażanie do odkrywania swoich talentów

• wyrażanie swoich emocji podczas tworzenia i oglądania występów, prezentacji dzieci

• budowanie odporności emocjonalnej związanej z wystąpieniami publicznymi

• wyrabianie cech charakterologicznych – odwagi, cierpliwości, wytrwałości

• kształtowanie samokontroli dziecka w zakresie czasu spędzonego na różnych aktywnościach

• rozwijanie aktywności poznawczej

• rozwijanie myślenia logicznego oraz myślenia przyczynowo-skutkowego

• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 17, z wykorzystaniem liczmanów, liczydełek

• zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „ś”, „Ś”

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznaną literą

• rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

• rozwijanie umiejętności czytania globalnego

Kategoria: Praca w grupach