Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni, 


W związku z pozytywnym wynikiem referendum strajkowego w Przedszkolu nr 14 w Dąbrowie Górniczej informuję, że od 8 kwietnia rozpocznie się bezterminowy strajk pracowników. Proszę zatem o zapewnienie w tym czasie opieki swoim dzieciom.
O wszelkich zmianach związanych z czasem trwania strajku będziecie Państwo informowani poprzez stronę internetową przedszkola.

Za zrozumienie sytuacji bardzo dziękujemy.
 
Informuję także, że zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza (rozdz. 7, art. 32, ust.1, pkt. 1a).

Kategoria: Ogłoszenia