Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

VIII EDYCJA Konkursu Plastycznego „Odblaskowy Przedszkolak”

pt.: „Na wycieczki wyjeżdżamy o bezpieczeństwo dbamy”

REGULAMIN VIII RODZINNGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

I.  Organizatorem konkursu jest:   Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a

II.  Celem konkursu jest:

–  wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie,

 –  wspomaganie rozwoju społecznego dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych,

–  rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych,

 –  pogłębianie wiedzy związanej z bezpieczeństwem

III.  Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat oraz ich rodzin uczęszczających do Przedszkola nr 14.

IV. Wymagania dotyczące pracy:

    1. Praca powinna być wykonana rodzinnie z widocznym wkładem pracy dziecka.

    2. Tematem jest „Bezpieczne wycieczki”

    3. Praca może być wykonana dowolną techniką oraz w dowolnym formacie.

4. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.

5. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane.

6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.

V. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą organizatorzy. Ocenie podlegać będzie kreatywność, pomysłowość, zaangażowanie całej rodziny w proces twórczy, wykorzystane materiały. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia:

I miejsce- dyplom i nagroda

II miejsce- dyplom i nagroda

III miejsce- dyplom i nagroda

VI. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.

VII. Prace należy składać od 06.05.2019r do 17.05.2019 r. 

VIII. Prace konkursowe nie będą zwracane właścicielom.

IX. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków prac konkursowych, używania ich w Internecie.

X. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych).

XI. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej.

XII. Wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się 29 maja 2019 r

XIII. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

XIV. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kategoria: Ogłoszenia