Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Biedronki

Wrzesień 2019r.

Tematyka miesiąca:

  1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas.
  2. W moim domu nie nudzi się nikomu.
  3. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
  4. Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.

Osiągnięcia:

• Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.

•Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy                               z nauczycielem.

• Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.

•Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.

• Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

• Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się   w różny sposób.

• Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.

• Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.

• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do roślin i zwierząt.

•Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo                             w przedszkolu i poza nim.

• Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.

• Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.

• Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.

• Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

• Wdrażanie do samodzielności.

• Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.