Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

GRUPA ŻABKI””

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na czerwiec 2019r.

Tematyka tygodniowa:

1. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.

2. Kolory lata.

3. Witamy lato, cieszymy sie z lata i wakacji.

4. Góry,morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą.

• Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności

językowych, wzbogacanie słownictwa.

• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i

odległego – egzotycznego.

• Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.

• Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

• Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia

organizowane oraz samodzielne.

• Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach

krajobrazów.

• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń,

przeżyć i doznań.

• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających

się wakacji.

  • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk charakterystycznych dla lata.
  • Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.
  • Zapoznanie z groźnymi zjawiskami atmosferycznymi i sposobami zachowania bezpieczeństwa w ich trakcie.
  • Wdrażanie do bezwzględnego zakazu używania lekarstw bez nadzoru dorosłych.
  • Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w trakcie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
  • Przekazywanie za pomocą pracy plastycznej zdobytych wiadomości.
  • Utrwalanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych poprzez zabawę i ćwiczeniami
  • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji i letniego wypoczynku oraz tel alarmowych.
Kategoria: Praca w grupach