Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

GRUPA „WIEWIÓRKI” CZERWIEC

TEMATYKA:

 1. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.
 2. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?
 3. Witamy lato, żegnamy przedszkole
 4. Zabawy z latem

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa
 • Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego  egzotycznego;
 • Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;

Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

 • Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.
 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk charakterystycznych dla lata.
 • Nabywanie przeświadczenia o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia.
 • Zapoznanie z groźnymi zjawiskami atmosferycznymi i sposobami zachowania bezpieczeństwa w ich trakcie.
 • Wdrażanie do bezwzględnego zakazu używania lekarstw bez nadzoru dorosłych.
 • Zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w trakcie zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • Przekazywanie za pomocą pracy plastycznej zdobytych wiadomości.
 • Kształtowanie umiejętności poprawnego budowania zdań
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej i swobodnej ekspresji tanecznej.

.

Kategoria: Praca w grupach