Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

KUBUSIE PUCHATKI”

CZERWIEC 2019

• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;

• Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;

• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne;

• Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa

• Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;

• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego  egzotycznego;

• Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;

• Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;

• Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci;

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne;

• Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;

• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;

• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji  mówienie o swoich marzeniach;

• Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi;

• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.

Kategoria: Praca w grupach