Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Przez ostatni tydzień maja w naszym przedszkolu zorganizowana została i przeprowadzona tygodniowa kampania społeczna ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”.Celem kompani było propagowanie codziennego czytania dzeciom jako skutecznej, taniej i przyjaznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego oraz budowanie zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Staraliśmy się podkreślić, że czas spedzony z dzieckiem na czytaniu literatury dziecięcej jest najlepszą inwestycją w jego przyszłość. W czytaniu dzieciom w ramach tej akcji uczestniczyli rodzice naszych podopiecznych, ich dziadkowie, jak i osoby z zewnątrz, np.z Urzedu Miasta Dąbrowy Górniczej pan Adrian Lepa czy panie bibliotekarki zaprzyjaźnione z naszą placówką, współpracujące z przedszkolem. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom, którzy włączyli się w tą kompanię społeczną za poświęcony czas i życzliwsość. Dzieciom dziękujemy zaś za koncentację uwagi na czytanej literaturze. I oczywiście zapraszamy te osoby na następny rok szkolny. Nasi zaproszeni goście za propagowanie czytelnictwa wśród dzieci otrzymali dyplomy uznania z rąk naszej pani Dyrektor Przedszkola. Nad całą akcją czuwała pani Aleksandra Sapich-Kocur.

Aleksandra Sapich-Kocur.

Kategoria: Akcje i programy