Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

W maju obchodzony jest „Europejski tydzień sportu dla wszystkich”. Celem tych działań jest miedzy innymi promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu. Nasze działania rozpoczęliśmy w poniedziałek od przedszkolnego turnieju gry w podchody, w kolejnym dniu były zawody sportowe- tor przeszkód, trzeci dzień to „Dzień z piłką”- czyli wszystkie gry i zabawy z piłkami min rzut do celu, „Głupi Jaś ” zawody w podawaniu piłki górą i dołem, w kolejnym dniu dzieci mogły poznać „Zabawy z czasów naszych rodziców” np „Ciuciubabka”, „Gra w klasy” „Gra w gumę”itp Dzieci przez kilka dni poznały różne formy aktywności ruchowej, mamy nadzieję, że swoimi działaniami zachęciliśmy dzieci jak i rodziców do podejmowania jak najczęściej aktywności ruchowej.

Kategoria: Wydarzenia