Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Wycieczki do siedziby Straży Pożarnej stały się już dla naszej 14 -stki tradycją.  Co roku  wiosną,  nasze przedszkolaki uczestniczą w spotkaniu ze strażakami. W dniu 03,04 i 05 czerwca – odwiedziły remizę strażacką w Dąbrowie Górniczej. Dzieciaki poznały bliżej ciężką i niebezpieczną pracę strażaków, wzbogaciły swoją wiedzę na temat bezpiecznego zachowania się w domu i w przedszkolu. Strażacy uświadomili przedszkolakom przyczyny powstawania pożarów, istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego ognia, przekazali cenną wiedzę jak postępować w obliczu niebezpieczeństwa. Ponadto odbył się pokaz umundurowania oraz narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w pracy strażaków. 

Kategoria: Wydarzenia