Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

 

ZAMIEZRENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

 NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019/2020

Grupa DOMISIE  5, 6 latki

  1. Taniec jesiennych kolorów
  2. Książka kucharska prosto z natury
  3. Jak dbamy o nasze zdrowie?
  4. Odkrywamy sekrety przyrody jesienią
  5. Piękno jest wszędzie

kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją

kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości

kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania

kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych doświadczeń

kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)

poznanie obrazu graficznego głoski „a” ‒ litery „A”, „a”

poznanie obrazu graficznego liczby „2”

doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych i rozpoznawanie ich brzmienia

rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach

doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)

kształtowanie umiejętności sporządzanie prostych potraw z warzyw i owoców

bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych i technicznych

doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie

rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

poznanie obrazu graficznego głoski „e” ‒ litery „E”, „e”

doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich

poznanie obrazu graficznego liczby „3”

doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3

rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – trójkąt

wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”

doskonalenie percepcji słuchowej

poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”

rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci

poznanie obrazu graficznego liczby „4”

poznanie obrazu graficznego głoski „m” ‒ litery „M”, „m”

podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

poznanie obrazu graficznego liczby „5”

doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 (liczebniki główne i porządkowe)

rozpoznawanie monet (1 zł, 2 zł, 5 zł)

układanie własnych rytmów wizualnych i dźwiękowych

rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie

rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych

rozwijanie postawy poszanowania innych osób

rozwijanie zdolności przeżywania piękna w kontakcie ze sztuką i naturą

kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Praca w grupach