Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Poniżej regulamin konkursu.

Konkurs matematyczno- plastyczny

„Leśne opowieści”-

wykorzystanie figur geometrycznych w technice origami.

 

 

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNO- PLASTYCZNEGO

 

I. Organizatorem konkursu jest:   Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a

II. Celem konkursu jest:

– wspomaganie rozwoju społecznego dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form

plastycznych,

– rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych,

– pogłębianie wiedzy związanej z bezpieczeństwem,

– pogłębianie wiedzy matematycznej dzieci nt. figur geometrycznych,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni,

– kształtowanie zamiłowania do sztuki origami,

– popularyzowanie origami jako formy spędzania wolnego czasu.

III.  Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat oraz ich rodzin uczęszczających do Przedszkola nr 14.

IV. Wymagania dotyczące pracy:

  1.  Praca powinna być wykonana rodzinnie z widocznym wkładem pracy dziecka.
  2.  Temat pracy „Leśne opowieści”.
  3.  Uczestnik wykonuje płaską pracę techniką orgiami
  4. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
  5. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane.
  6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.

V. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą organizatorzy. Ocenie podlegać będzie kreatywność, pomysłowość, zaangażowanie całej rodziny w proces twórczy, wykorzystane materiały. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia:

I miejsce- dyplom i nagroda

II miejsce- dyplom i nagroda

III miejsce- dyplom i nagroda

VI. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.

VII. Prace należy składać  od 24.10.2019r do 07.11.2019 r. 

VIII. Prace konkursowe nie będą zwracane właścicielom.

IX. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków prac konkursowych, używania ich w Internecie.

X. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych).

XI. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie.

XII. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej.

XIII. Wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się                                      15 listopada 2019 .

XIV. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

XV. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Kategoria: Ogłoszenia