Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Założenia programowe na miesiąc
LISTOPAD:

Treści programowe:

1. Jestem Polką, jestem Polakiem
2. Dawno, dawno temu w Polsce
3. W świecie polskich legend
4. Odkrywam świat wokół mnie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

• usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „t”, „T” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „t” w nagłosie i wygłosie)
• kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc)
• kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”)
• kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”)
• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
• doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów
• rozwijanie sprawności grafomotorycznej
• budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny
• budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach
• rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
• ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy
• rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski
• wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy
• wprowadzenie nazw „Europa”, „Unia Europejska”
• zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”
• wdrażanie do czytania
• kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
• wdrażanie do uważnego słuchania
• doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu
• rozwijanie umiejętności liczenia