Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ 2019

„Biedronki”

 

Osiągnięcia:

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody.

 

 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

 

 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

 

 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka.

 

 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych

 

 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.
 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze.
 • Poznanie najlepszych utworów literatury dla dzieci.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym
 • Wprowadzenie świątecznego nastroju.
 • Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Naradzenia.
 • Estetyczne wykonywanie ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji sali.
 • Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych.

 

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące.

 

 • Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu.

 

 • Zaangażowanie w czynności prospołeczne.

 

 • Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem.