Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Kampania społeczna i edukacyjna w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego

„RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”

 

Województwo Śląskie kontynuuje działania edukacyjne, których celem jest budowanie świadomości na temat zjawiska smogu oraz motywowanie do przeciwdziałania problemowi poprzez wdrażanie, utrzymywanie i propagowanie właściwych postaw.

Kampania „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ” koncentruje się wokół poczucia odpowiedzialności i przejmowania inicjatywy w kwestii walki ze smogiem. Pomoże ona uwierzyć mieszkańcom województwa śląskiego w to,             że ich rola w walce ze smogiem jest niezwykle istotna. Siła zbiorowego działania to suma indywidualnych kroków podejmowanych dla wspólnego dobra. Kampania obejmie swoim zasięgiem całe województwo, zachęcając do aktywnego włączenia się w walkę ze smogiem wszystkich mieszkańców. Szczególną grupą odbiorców są dzieci i młodzi ludzie – to oni mogą uświadomić dorosłym, że wszyscy powinniśmy spłacać ,,ekologiczny kredyt”, zaciągnięty w wyniku działań negatywnie wpływających na środowisko. Stąd nacisk na kreatywny, a jednocześnie nienachalnie edukacyjny charakter kampanii.

 

Kategoria: Akcje i programy