Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

                    GRUPA ,,Słoneczka”

3-4 latki

LUTY 

TEMATYKA:

 

 1. Co marzenia, to marzenia wnet się życie nasze zmienia
 2. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy
 3. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze
 4. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;

 

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych;

 

 • Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało;

 

 • Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi;

 

 
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;

 

 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola;

 

 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy;

 

 • Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu;

 

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;

 

 • Składanie prostych konstrukcji z papieru unoszących się w powietrzu i na wodzie;

 

 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;

 

 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób;

 

 • Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów;

 

 • Poszerzanie wiedzy dzieci o teatrze, szczególnie o teatrze lalkowym;

 

 • Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role;
 • Wyodrębnianie cech wspólnych lalek teatralnych i różnic między nimi

 

Kategoria: Praca w grupach