Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA

miesiąc LUTY 2020

GRUPA 5,6 l”DOMISIE”

 

 1. Odkrywamy świat muzyki

kształtowanie sprawności w zakresie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej
• wdrażanie do tworzenia własnych układów ruchowych
• doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni pozwalającego na wykonanie pracy manualnej
• rozwijanie umiejętności kreślenia znaków literopodobnych, symboli i nowo poznanych cyfr i literkształtowanie postaw aktywnego odbiorcy sztuki muzycznej
• budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność
• rozwijanie zdolności do zaangażowanego współuczestnictwa w realizacji zadań podejmowanych w parach, zespole lub z całą grupą wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką
• rozwijanie umiejętności wyrażania emocji związanych ze słuchaniem i tworzeniem muzyki
• budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych muzykądoskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu graficznego
• wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej
• rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem
• utrwalanie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 10 (na liczmanach)

 1. Jak powstają obrazy i rzeźby?

doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi

 • wdrażanie do wyrażania własnych uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
 • respektowanie norm społecznych, przestrzeganie zasad w czasie gier i zabaw grupowych wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych
 • rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab, krótkich wyrazów i zdań
 • odpowiadanie na pytania pełnym zdaniem, układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek
 • odczytywanie treści obrazów, wyodrębnianie i nazywanie ich elementów, wyjaśnianie ich znaczenia i przesłania
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabaw
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanych kryteriów
 1. W teatrze

poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych

 • stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci
 • nauka na pamięć wybranych fragmentów poezji i prozy
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania festiwalu teatralnego
 • wprowadzenie znaków „+” i „–”
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 na konkretach
 • wdrażanie do oszczędności i przedsiębiorczości
 • poznawanie modeli monet, banknotów o niskich nominałach i znaczenia pieniądza w życiu człowieka i w gospodarstwie domowym
 1. Mali artyści to my

wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinaniawyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, podejmowania nowych wyzwań oraz brania odpowiedzialności za podjęte działania

 • rozwijanie zdolności do zgodnej współpracy w parach, zespołach i całą grupąudowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem, dźwiękiem
 • wyzwalanie zadowolenia ze swoich osiągnięć, efektów swojej pracy
 • wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwijania swoich zainteresowań i umiejętnościrozwijanie umiejętności kreślenia nowo poznanych cyfr i liter
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 11 w przód i wspak od dowolnej liczby
 • nabywanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli
Kategoria: Praca w grupach