Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Przedszkole Nr 14 w Dąbrowie Górniczej
zaprasza do udziału w między -przedszkolnym konkursie plastyczno – językowym

 

My Funny Valentine

CELE KONKURSU:

 • Propagowanie nauki języka angielskiego poprzez zapoznanie z kulturą krajów anglojęzycznych.
 • Zachęcenie dzieci do aktywnej nauki języka angielskiego, poprzez samodzielne zgłębianie tematu Walentynek.
 • Utrwalenie pozytywnych skojarzeń z nauką języka angielskiego.
 • Rozwijanie kreatywności i aktywności plastycznej dzieci.
 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat z Przedszkola nr 12 w Dąbrowie Górniczej i Przedszkola 14 w Dąbrowie Górniczej.
 2. Praca konkursowa powinna:
 • być zabawną ilustracją kartki Walentynkowej na dzień zakochanych
 • być wykonana rodzinnie z widocznym wkładem pracy dziecka
 • zawierać na odwrocie metryczkę dziecka (imię, nazwisko, wiek, adres placówki) .
 1. Prace konkursowe wraz z metryczką i zgodą na udział w konkursie należy dostarczyć do nauczyciela języka angielskiego- Małgorzaty Świderskiej lub wychowawcy grupy.
 2. Konkurs trwa od 05.02. 2020 . do 19..02.2020 r.
 3. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24. 02. 2020r.
 5. Na laureatów (I, II, III miejsce) czekają dyplomy i nagrody.
 6. Prace będą oceniane przez organizatorów konkursu oraz sponsora British School w Dąbrowie Górniczej
 7. Kryteria oceny: oryginalność, kreatywność, pomysłowość oraz walory artystyczne i estetyczne, prawdopodobieństwo wykonania pracy samodzielnie przez dziecko.
 8. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania wizerunków prac konkursowych, używania ich w Internecie.
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych).

13.Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

16  Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

 

 

 

 

Kategoria: Ogłoszenia, Wydarzenia