Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

MAJ 2020

 4, 5 – LATKI „KUBUSIE PUCHATKI”

Tematyka miesiąca:

 • Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa! (04.05.20 – 08.05.20 )
 • Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc (11.05.20 – 15.05.20 )
 • Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa. Realizacja programu preorientacji zawodowej (18.05.2020-22.05.2020)
 • Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki (25.05.2020-29.05.2020)
 • Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej.
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 • Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.
 • Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości.
 • Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.
 • Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.
 • Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.
 • Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.
 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.
 • Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.
 • Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.
 • Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej.
 • Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie.
 • Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.

Galeria prac dzieci

„Dzień Strażaka”

Tęcza, tęcza,cza, cza, cza ...