Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Październik 2020

„Wiewiórki”

 • Kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki.
 • Kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości.
 • Wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji.
 • Rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych.
 • Rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć.
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków.
 • Kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania.
 • Doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody.
 • Wdrażanie do globalnego czytania.
 • Rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 • Doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych.
 • Wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
 • Wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach.
 • Wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania.
 • Wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 • Rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych.
 • Wdrażanie do respektowania cudzych emocji.
 • Rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych.
 • Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych.
 • Rozwijanie umiejętności pisania wzorów litero-podobnych od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców.
 • Bogacenie słownika biernego i czynnego.
 • Doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów.
 • Doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania poznanych liter oraz cyfr.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich.
 • Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej.
 • Poznanie wartości zdrowego odżywiania się.
 • Rozwijanie motoryki małej ‒ manipulowanie bardzo małymi przedmiotami, wycinanie i lepienie z plasteliny.
 • Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu.
 • Budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody.
 • Rozpoznawanie monet (1 zł, 2 zł, 5 zł).

Tematyka miesiąca:

 1. Taniec jesiennych kolorów (05.10.2020 – 09.10.2020)
 2. Książka kucharska prosto z natury (12.10.2020 – 16.10.2020)
 3. Jak dbamy o nasze zdrowie? (19.10.2020 – 23.10.2020)
 4. Odkrywamy sekrety przyrody jesienią (26.10.2020 – 30.10.2020)