Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2020

„Biedronki”

Tematyka miesiąca:

 1. Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele
 2. Witamy, hop! Do brzuszka i marchewka i pietruszka
 3. Liście malowane, pod drzewami rosypane
 4. Las szumi jesiennie, już..

Osiągnięcia:

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody;
 • Kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych.
 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody;
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;
 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce;
 • Poznawanie lasu i jego mieszkańców;
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie rozumowania drogą analogii;
 • Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych
 • Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym;
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych;
 • Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści;
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.