Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

w grupie „Słoneczka”

3-4 latki
październik 2020

Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka
• Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody;
• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych;
• Kształtowanie intuicji matematycznej;
• Wyczulenie na regularność w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie
rytmów;
• Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem warzyw oraz sposobami ich
wykorzystania.
Liście malowane, pod drzewami rozsypane
• Dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian związanych z aktualną porą roku;
• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo drzew parkowych i leśnych
oraz na ich piękno;
• Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
Las szumi jesiennie, już robi się sennie
• Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody; zwrócenie uwagi dzieci na
jesienną szatę lasu oraz cechy jesiennych dni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny
zmrok, szarówka);
• Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów;
• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
• Rozbudzanie poczucia estetyki;
• Wdrażanie do poszanowania przyrody.
Kolorowa jesień
• Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.
• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych.
• Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.
• Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.