Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Październik 2020

„Kubusie Puchatki”

 

 • kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki
 • kształtowanie zwinności, zręczności, szybkości, wytrzymałości
 • wdrażanie do podjęcia zdrowej rywalizacji
 • rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych
 • rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
 • kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania
 • doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody
 • wdrażanie do globalnego czytania
 • rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • rozwijanie samodzielności w zakresie czynności higienicznych
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji
 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw i owoców
 • bogacenie słownika biernego i czynnego
 • doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • doskonalenie umiejętności charakteryzowania postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter oraz cyfr
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich
 • kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej
 • poznanie wartości zdrowego odżywiania się
 • rozwijanie motoryki małej ‒ manipulowanie bardzo małymi przedmiotami, wycinanie i lepienie z plasteliny
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody
 • rozpoznawanie monet (1 zł, 2 zł, 5 zł)

Tematyka miesiąca:

 

Taniec jesiennych kolorów (05.10.2020 – 09.10.2020)

Książka kucharska prosto z natury (12.10.2020 – 16.10.2020)

Jak dbamy o nasze zdrowie? (19.10.2020 – 23.10.2020)

Odkrywamy sekrety przyrody jesienią (26.10.2020 – 30.10.2020)