Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO- TECZNICZNEGO

„MATEMATYCZNE FIGURAKI”

 

 1.  Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia 25a

Nauczycielki: Magdalena Wypchał, Monika Bargieł

 1. Celem konkursu jest:
 • wspomaganie rozwoju społecznego dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych i technicznych,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez korzystanie z własnoręcznie stworzonych matematycznych figuraków – pomocy dydaktycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych,
 • stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych
 • rozwijanie doświadczeń konstrukcyjno-technicznych
 • pogłębianie wiedzy związanej z matematyką,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni,
 • popularyzowanie plastyki i techniki jako formy spędzania wolnego czasu.
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat z Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej oraz ich rodzin.
 2. Wymagania dotyczące pracy:
 • Praca powinna być wykonana rodzinnie z widocznym wkładem pracy dziecka.
 • Temat pracy „Matematyczne figuraki”.
 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać zabawkę matematyczną, wykonana techniką dowolną z materiałów przyjaznych dziecku, która posłuży do celów nabywania umiejętności matematycznych.
 • Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
 • Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane imieniem oraz inicjałem nazwiska oraz prosimy wpisać wiek dziecka i nazwę grupy.
 • Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 1. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą organizatorzy. Ocenie podlegać będzie kreatywność, pomysłowość, zaangażowanie całej rodziny w proces twórczy, wykorzystane materiały. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia, które zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

Przyznane zostaną nagrody podzielone na 2 kategorie wiekowe: 3-4latki i 5-6latki.

I miejsce- dyplom i nagroda

II miejsce- dyplom i nagroda

III miejsce- dyplom i nagroda

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.
 2. Prace należy składać od 10.11.2020r do 24.11.2020 r. u wychowawców swoich grup.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków prac konkursowych, używania ich w Internecie.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych).
 5. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej.
 7. Ogłoszenie wyników odbędzie się 30.11.2020 w postaci informacji na stronie internetowej przedszkola , zaś wręczenie nagród odbędzie się w  przedszkolu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 9.  Udział w konkursie jest bezpłatny.
Kategoria: Ogłoszenia