Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

6 – latki „Kubusie Puchatki”

marzec 2021

 

 

Tematyka tygodnia:

 1. Ziemia – błękitna planeta
 2. Dookoła świata
 3. Wyprawa w kosmos
 4. Chronimy przyrodę
 5. Wiosna wkoło ale jest wesoło

 

 

 • posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata
 • rozpoznawanie liter w czasie zabaw i spontanicznych odkryć
 • odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych
 • poznanie litery „g”, „G”
 • poznanie litery ,,Ł” ,,ł”
 • poznanie litery ,,z „ ,,Z”
 • poznanie litery ,,w „ ,,W”

poznanie litery ,,f „ ,,F”

 • poznanie liczby „12” i jej składowych
 • poszerzanie wiadomości o otaczającym nas świecie i przyrodzie
 • budzenie szacunku do przyrody
 • wdrożenie dzieci do estetycznego poruszania się w takt muzyki
 • utrwalenie poznanych cyfr, liter
 • wyzwalanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej
 • zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara
 • kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, niekrytykowanie innych
 • wykazywanie postawy badawczej
 • kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji „przegranej” oraz okazywania radości z wygranej swojej i innych
 • wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na grach i zabawach sportowych
 • podejmowanie rywalizacji w sporcie, w tym rywalizacji z samym sobą/z samą sobą
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych
 • kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji
 • przeliczanie w przód i wspak w zakresie 12
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 12 na konkretach
 • doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i krótkich tekstów zawierających literę „w ”, „W”, ,,g” ,,G” ,,Ł” ,,,ł” ,,Z” ,,z” ,,f” ,,F”
 • wdrażanie do czytania globalnego
 • ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, w odtwarzaniu z pamięci wzorów poznanych liter