Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Rekrutacja do przedszkola – listy dzieci zakwalifikowanych

W dniu 9 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 15.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola. Wyniki kwalifikacji dostępne będą w postaci list wywieszonych w przedszkolu. Dodatkowo wyniki można sprawdzić po zalogowaniu się na stronę dla rodziców, a następnie klikając pozycję: Aktualności w bocznym menu.

W dniach od 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00, należy dokonać potwierdzenia woli.

Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Potwierdzenia woli można dokonać na trzy sposoby:

Drogą tradycyjną – zanosząc do przedszkola, do którego Kandydat został zakwalifikowany pisemne oświadczenie potwierdzające chęć uczęszczania do przedszkola;

Drogą elektroniczną za pomocą podpisu elektronicznego – polegający na złożeniu podpisu elektronicznego (Profil zaufany/podpis kwalifikowany) i skutkuje od razu odnotowaniem potwierdzenia woli w systemie, ponieważ system identyfikuje tożsamość osoby wykonującej tę czynność;

Drogą elektroniczną za pomocą oświadczenia – polegający na dostarczeniu poprzez system dokumentu z oświadczeniem podpisanym w sposób tradycyjny, np. skanu lub zdjęcia takiego oświadczenia. Ten sposób wymaga weryfikacji po stronie jednostki odbierającej dokument, więc nie skutkuje on automatycznym oznaczeniem w systemie potwierdzenia woli i pracownik jednostki po weryfikacji dokumentu odznacza potwierdzenie woli Kandydatowi.

Dokument potwierdzenia woli do pobrania:

POTWIERDZENIE WOLI

Kategoria: Ogłoszenia