Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Majowa Akcja

 „Cała Polska Czyta Dzieciom”

w Przedszkolu nr 14

w Dąbrowie Górniczej

Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju dziecka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką. To ona rozwija wrażliwość, wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to nasze przedszkole, w ramach społecznej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom, realizuje program ,,Poczytaj mi proszę” i  program „Magiczna moc bajek”

W ramach realizowanego cyklu spotkań z książką, nauczycielki we wszystkich grupach codziennie, w trakcie odpoczynku  będą czytały dzieciom bajki.

Teraz w okresie dwóch pierwszych tygodni maja tj. 4.05-18.05 w ramach Akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom” zwracamy się z uprzejmą prośbą do rodziców, rodzeństwa dzieci i najbliżej rodziny, z którą mieszkamy aby codziennie czytać dzieciom chociaż 20 minut dziennie. Po przeczytanej bajce prosimy dziecko o narysowanie ilustracji do wysłuchanego utworu. Następnie o  przyniesienie  pracy dziecka  do przedszkola i przekazanie wychowawcom grup ( przynajmniej dwie prace na tydzień od każdego dziecka!). Na pracy proszę umieścić  napis ” CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”, imię dziecka, pierwszą literkę nazwiska  oraz nazwę grupy.

 

Dziękujemy serdecznie!

 

Organizator akcji: A. Sapich-Kocur

 

                    Program „Poczytaj mi, proszę”

PROGRAM „POCZYTAJ MI, PROSZĘ” REALIZOWANY W PRZEDSZKOLU NR 14  W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 

CELE PROGRAMU:

Cele główne:

  1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez kontakt z książką, literaturą dla dzieci i motywowanie, wdrażanie dzieci do codziennego słuchania bajek czytanych przez osoby bliskie – domowników.
  2. Współpraca z rodzicami, dziadkami i środowiskiem lokalnym.
  3. Pogłębienie świadomości społecznej o potrzebie głośnego czytania dzieciom.

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

– rozwija pasję zainteresowania literaturą,

– poznaje popularne utwory dziecięce,

– odczuwa potrzebę częstego kontaktu z książką,

– poszerza  swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności, pobudza aktywność intelektualną,

– rozwija zdolność koncentracji,

– potrafi analizować treść utworów, ocenić postępowanie bohaterów, wyodrębnić postacie pozytywne i negatywne i uzasadnić własne stanowisko,

– potrafi wypowiedzieć się na temat poznanych utworów,

– poznaje nowe słowa i pojęcia, wzbogaca swój zasób słów,

– zacieśnia więzi międzypokoleniowe poprzez wspólne działania z dorosłymi.

ZADANIA PROGRAMU:

  1. Pedagogizacja rodziców – przedstawienie im celów programu oraz korzyści wynikających z czytania dzieciom, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu wolnego na czytaniu w domu oraz korzystania z biblioteki publicznej, książeczek udostępnianych w przedszkolu przez wychowawcę grupy.
  2. Głośne czytanie dzieciom przez nauczycieli w przedszkolu i osoby z bliskiego środowiska dziecka.
  • Rozmowy na temat przeczytanego tekstu, sprawdzenie stopnia zrozumienia usłyszanej historii.
  1. Malowanie, rysowanie przez dziecko ilustracji do wysłuchanej bajki, opowiadania, legenendy – utworu.

 

Kategoria: Akcje i programy