Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Budząc zainteresowania dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi,   a także  rozwijając  poczucie przynależności narodowej przedszkolaki z 14-stki wzięły  udział   w obchodach Święta Flagi. Był to czas na przypomnienie dzieciom  historii państwa polskiego, rozmowy na temat  symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Tego dnia dzieci chętnie  wykonywały prace plastyczno- techniczne wśród, których nie mogło zabraknąć chorągiewek, czy wielkiej flagi.  Przedszkolaki usłyszały wiersz Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste”, odśpiewali z powagą i w pozycji na baczność  zwrotkę i refren Mazurka Dąbrowskiego. Zapoznali  się  ze zwyczajem noszenia kotylionów. Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że są Polakami,  a Polska to ich Ojczyzna.

Kategoria: Wydarzenia