Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Przedszkole nr 14 jak co roku bierze udział w kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

W ramach społecznej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” realizując program
,,Poczytaj mi proszę” i program „Magiczna moc bajek”, nauczycielki we wszystkich
grupach w okresie 1-18 maja codziennie, w trakcie odpoczynku czytały dzieciom bajki
wybrane z biblioteczki przedszkolnej jak i przynoszone przez dzieci z domu książeczki.
Następnie wspólnie omawiano treśc bajek, zwracano uwagę na zawarte w bajkach ,,złote
myśli”, zawarte przesłania. Chętne dzieci przez ten czas wykonywały ilustracje do bajek
czytanych w przedszkolu jak i do bajek czytanych im przez najbliższych w domu.
Dziękujemy serdecznie Rodzicom za codzienne czytanie dzieciom bajek w tym czasie i
dzieciom za liczne, śliczne prace wykonane po wysłuchaniu bajek.
Zachęcam do codziennego czytania bajek dzieciom w domu o ile tylko czas nam na to
pozwoli.
Pamiętajmy że bajki mają swoją magiczną moc.Wnoszą w życie dziecka dużo
ciekawych informacji, poszerzają zasób słów i wzbogacają ogólną wiedzę dziecka o
świecie.

Aleksandra Sapich- Kocur

Kategoria: Wydarzenia