Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

WRZESIEŃ

GRUPA 3 – 4 LATKI

WIEWIÓRKI

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 1. W przedszkolu.
 2. Nasze przedszkole.
 3. Jestem bezpieczny.
 4. Pomocna dłoń.

 

Cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • zapoznanie dzieci z N.; poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu;
 • umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie;
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych proszę, dziękuję ,przepraszam;
 • posługiwanie się nazwami podstawowych kolorów;
 • uczenie się wykonywania czynności porządkowych;
 • tworzenie sytuacji prowadzących do rozwoju samodzielności;
 • rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych;
 • rozumienie i wykonywanie poleceń słownych;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie;
 • budowanie poczucia przynależności grupowej;
 • kształcenie słuchu muzycznego; rozwijanie plastycznej inwencji twórczej;
 • wspomaganie dziecka w nabywaniu umiejętności wyrażania potrzeb;
 • nabywanie szacunku do pracy innych ludzi;
 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie; zwracanie uwagi na ich przestrzeganie;
 • kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci;
 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku;
 • kształtowanie postawy poszanowania dla wytworów własnych i innych ludzi;
 • poznanie właściwości piasku; nabywanie umiejętności wykorzystania piasku w zabawach plastycznych;
 • rozwijanie pasji poszukiwania i eksperymentowania z surowcem naturalnym;
 • zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej;
 • nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu;
 • poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego;
 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia;
 • poznanie zawodu lekarza; przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych;
 • poznanie zawodu strażaka; wzbudzanie szacunku dla jego pracy.