Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Organizator projektu
Organizatorem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Wyzwania Teodora” jest Publiczne Przedszkole im Jana Pawła II w Woli Dębińskiej
Autor i koordynator projektu: Agnieszka Sułek – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Cele projektu
Cele ogólne
Głównym celem niniejszego projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie
samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.
Cele szczegółowe
-Dbanie o wszechstronny i indywidualny rozwój dzieci
-Zdobywanie różnych umiejętności (w zależności od wyboru sposobu realizacji
danego zadania np.: przygotowywanie zdrowej przekąski, sadzenie rośliny,
wykonanie pracy plastycznej, zaprezentowanie tańca itd.)
-Rozwijanie umiejętności współpracy
-Wyzwalanie pozytywnych emocji
-Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
-Rozwijanie samodzielności
-Kształtowanie empatii wobec innych osób
-Kształtowanie postawy proekologicznej
-Upowszechnianie zdrowego trybu życia
-Kształtowanie postawy prospołecznej

Kategoria: Akcje i programy