Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

KONKURS LOGOPEDYCZNO -PLASTYCZNY

PT.: „CO PANI JESIEŃ W KOSZYKU NIESIE?”

 

REGULAMIN

 

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 14 w Dąbrowie Górniczej
 2. Celem konkursu jest:
 • wspomaganie rozwoju społecznego dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni,
 • promowanie terapii logopedycznej oraz kreatywności wśród dzieci i ich rodzin.
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat oraz ich rodzin uczęszczających do Przedszkola nr 14.
 2. Wymagania dotyczące pracy:
 • praca powinna być wykonana rodzinnie z widocznym wkładem pracy dziecka.
 • temat pracy „Co Pani Jesień w koszyku niesie?”.
 • uczestnik wykonuje pracę logopedyczno – plastyczną dowolną techniką z uwzględnieniem szeregu szumiącego (głoski sz, rz, cz, dż) oraz głoski r.
 • uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
 • każda praca konkursowa powinna zawierać na drugiej stronie informację (litery drukowane): imię i nazwisko autora, wiek oraz nazwę grupy.
 • prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 1. Prace konkursowe będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą organizatorzy. Ocenie podlegać będzie kreatywność, pomysłowość, zaangażowanie całej rodziny w proces twórczy, wykorzystane materiały. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia:

I miejsce- dyplom i nagroda

II miejsce- dyplom i nagroda

III miejsce- dyplom i nagroda

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.
 2. Prace należy składać od 01.10.2021 r. do 15.10.2021 r. u wychowawców grup.
 3. Prace konkursowe nie będą zwracane właścicielom.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków prac konkursowych, używania ich w Internecie.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych).
 6. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatora odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z konkursem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia wystawy pokonkursowej na stronie internetowej przedszkola.
 8. Wernisaż połączony z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród odbędzie się 22 października 2021 r .
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 10. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizatorzy:

Marta Janicka. Anna Strzałka – Obałek

Kategoria: Ogłoszenia