Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

W GRUPIE 4, 5 – LATKÓW „Biedronki”

PAŹDZIERNIK 2021

4 latki:

 • rozwijanie funkcji komunikatywnej języka,
 • zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,
 • poszerzanie doświadczeń językowych,
 • ćwiczenie pamięci,
 • poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,
 • prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów,
 • poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie,
 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,
 • poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),
 • poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych,
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw,
 • poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią,
 • poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
 • poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony),
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej

5 latki:

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, w, obok, nad, pod, przed, za, między;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. Angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.