Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

images

PODZIĘKOWANIE

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

ROK SZKOLNY 2019/2020

Serdecznie dziękujemy Fundacji Godne Życie za przekazanie oczyszczaczy powietrza dla naszego przedszkola.

sylacyek1

Szanowni Państwo!

Dzięki Państwa hojności oraz zaangażowaniu został zakupiony sprzęt nagłaśniający do wszystkich grup przedszkolnych, za co serdecznie dziękujemy.

Szczególne podziękowania składamy Panu Pawłowi – tacie Oliwiera z grupy Domisie oraz Pani Sylwii – mamie Piotra z grupy Wiewiórki za aktywną postawę przy zakupie sprzętu.

sylacyek1

ROK SZKOLNY 2018/2019

sylacyek1

Dyrektor Przedszkola wraz z pracownikami i dziećmi z grup Wiewiórki i Domisie serdecznie dziękuje                        Rodzicom Tosi i Wojtka za wsparcie rzeczowe dla naszego przedszkolasylacyek1

Dyrektor Przedszkola dziękuje wszystkim sponsorom za przekazanie nagród dla dzieci na tegoroczny piknik 2019

sylacyek1

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców oraz wszystkich Rodziców zaangażowanych w organizację Pikniku Rodzinnego 2019

sylacyek1

Serdecznie dziękujemy Rodzicom Neli D. z grupy Słoneczka za okazane wsparcie rzeczowe dla naszego przedszkola

sylacyek1    

Dyrektor Przedszkola serdecznie dziękuje Panu  Szymonowi Widerzza okazane wsparcie na rzecz naszego przedszkola

sylacyek1

ROK SZKOLNY 2017/2018

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie                i aktywny udział w Pikniku Rodzinnym

Dyrektor Przedszkola,

Rada Pedagogiczna  i Personel

ROK SZKOLNY 2016/2017

sylacyek1

Serdeczne podziękowania skłądamy na ręce Panów Janusza Gaja oraz Bartosza Krawczyka

za prace remontowe wykonane w Naszym Przedszkolu.  Już wielokrotnie przekonaliśmy się, że   możemy  liczyć na pomoc

Wspaniałych Rodziców oraz sympatyków „czternastki”.

Dyrektor,

Wychowawcy grup oraz dzieci

sylacyek1

PODZIĘKOWANIE

Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom z grupy ,,Biedronki” za

zaangażowanie i poświęcenie swojego cennego czasu podczas

malowania sali oraz duży wkład pracy

włożony w przygotowanie jej do rozpoczęcia zajęć.

Dyrektor

 Wychowawca grupy

i dzieci

sylacyek1

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy

Pani Ewelinie Matysek 

oraz rodzicom z grupy „Domisie”

za zaangażowanie i  wkład finansowy

w doposażenie i upiększenie sali przedszkolnej.

Dyrektor Przedszkola,

Wychowawcy

oraz Przedszkolaki

sylacyek1

Podziękowanie

Dla

Pani Aleksandry Rok- Strzała

oraz

Pani Marzeny Szostak

za  przygotowanie przedstawienia dla dzieci

 z Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej oraz wniesienie uśmiechu do codziennego życia przedszkola.

 

  Jednocześnie życzymy dalszych inspiracji oraz sukcesów   w kolejnych latach pracy zawodowej.

Z wyrazami wdzięczności i nadzieją na dalszą współpracę

Dyrektor , Grono Pedagogiczne oraz Dzieci

z Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej

sylacyek1

Podziękowanie

 

Dla

 

Pana Mariusza  RATMANA

za  okazaną nam pomoc i wsparcie przy pracach

informatycznych przy komputerach

w Przedszkolu nr 14 w Dąbrowie Górniczej.

Życzymy sukcesów w życiu osobistym oraz w realizacji planów zawodowych

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej

sylacyek1

PODZIĘKOWANIE 

Dla 

ArcelorMittal

POLAND S.A

 

Za dobre serce , które pochyla się nad tymi , którzy potrzebują pomocy,

za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra,

za bezinteresowną pomoc i życzliwość. 

Życzymy sukcesów w realizowaniu planów zawodowych.

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej

sylacyek1

PODZIĘKOWANIE  

Dla

  Pana Dariusza Mucha

 za przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji dla dzieci z Przedszkola nr 14

w Dąbrowie Górniczej

pt.: „Jestem bezpieczny w domu i na ulicy”

sylacyek1

Serdecznie dziękujemy

Panu Piotrowi Seremet

za zaangażowanie i znaczący

wkład pracy w upiększenie

ogrodu przedszkolnego.

Dzieci mogą teraz milej i weselej spędzać czas w ogrodzie przedszkolnym.

Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz Dzieci z Przedszkola nr 14

sylacyek1 

Serdecznie dziekujemy Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom zaangażowanym  w przygotowanie     i aktywny udział w Pikniku Rodzinnym

Dyrektor Przedszkola,

Rada Pedagogiczna  i Personel

sylacyek1

Dyrektor i pracownicy przedszkola serdecznie dziękują i gratulują  Radzie Rodziców za udział oraz zajęcie III miejsca w Konkursie „Mam 6 lat”, zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Rada Rodziców przygotowała prezentację multimedialna, dzięki której Nasze Przedszkole uzyskało tytuł „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”.

Gratulujemy sukcesu

sylacyek

Dyrektor Przedszkola, Pracownicy a także wszyscy sympatycy Naszej strony internetowej składają serdeczne podziękowania dla Pana Dariusza Rekosza za zmodernizowanie strony           www przedszkola jak również  za okazaną nam pomoc i wsparcie.

 sylacyek

Dyrektor, wszystkie Przedszkolaki oraz  personel składają serdeczne podziękowania Państwu Beszterda, Państwu Nalepa oraz Państwu Szałwińskim za pomoc przy remoncie kuchni.

sylacyek

Dyrektor i wychowawcy grupy Domisie serdecznie dziękują Panu Stanisławowi Aksamit za pomalowanie sali i położenie paneli oraz  wszystkim Rodzicom a w szczególności : Pani Agnieszce Cichy oraz Państwu Agnieszce i Marcinowi Wach za pomoc w remoncie sali dydaktycznej.

sylacyek1

Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci, biorących udział w otwarciu sezonu rowerowego za przybycie oraz przygotowanie dzieci do występu.

Dyrektor przedszkola wraz z nauczycielkami z grup: ” Biedronki”, ” Domisie”, ” Słoneczka”.

                                          sylacyek1

 

PODZIĘKOWANIE 

dla Rady Rodziców oraz Rodziców zaangażowanych w organizację

Pikniku Rodzinnego 2015

składają:

Dyrektor: Dorota Smaczyńska,

Grono Pedagogiczne oraz dzieci

z Przedszkola nr 14.

 sylacyek