Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

images

PODZIĘKOWANIE

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

ROK SZKOLNY 2018/2019

sylacyek1

Dyrektor Przedszkola dziękuje wszystkim sponsorom za przekazanie nagród dla dzieci na tegoroczny piknik 2019

sylacyek1

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców oraz wszystkich Rodziców zaangażowanych w organizację Pikniku Rodzinnego 2019

sylacyek1

Serdecznie dziękujemy Rodzicom Neli D. z grupy Słoneczka za okazane wsparcie rzeczowe dla naszego przedszkola

sylacyek1     

Dyrektor Przedszkola serdecznie dziękuje Panu  Szymonowi Widerzza okazane wsparcie na rzecz naszego przedszkola

sylacyek1

ROK SZKOLNY 2017/2018

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie i aktywny udział w Pikniku Rodzinnym

Dyrektor Przedszkola,

Rada Pedagogiczna  i Personel

ROK SZKOLNY 2016/2017

sylacyek1

Serdeczne podziękowania skłądamy na ręce Panów Janusza Gaja oraz Bartosza Krawczyka

za prace remontowe wykonane w Naszym Przedszkolu.  Już wielokrotnie przekonaliśmy się, że   możemy  liczyć na pomoc

Wspaniałych Rodziców oraz sympatyków „czternastki”.

Dyrektor,

Wychowawcy grup oraz dzieci

sylacyek1

PODZIĘKOWANIE

Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom z grupy ,,Biedronki” za

zaangażowanie i poświęcenie swojego cennego czasu podczas

malowania sali oraz duży wkład pracy

włożony w przygotowanie jej do rozpoczęcia zajęć.

Dyrektor

 Wychowawca grupy

i dzieci

sylacyek1

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy

Pani Ewelinie Matysek 

oraz rodzicom z grupy „Domisie”

za zaangażowanie i  wkład finansowy

w doposażenie i upiększenie sali przedszkolnej.

Dyrektor Przedszkola,

Wychowawcy

oraz Przedszkolaki

sylacyek1

Podziękowanie

Dla

Pani Aleksandry Rok- Strzała

oraz

Pani Marzeny Szostak

za  przygotowanie przedstawienia dla dzieci

 z Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej oraz wniesienie uśmiechu do codziennego życia przedszkola.

 

  Jednocześnie życzymy dalszych inspiracji oraz sukcesów   w kolejnych latach pracy zawodowej.

Z wyrazami wdzięczności i nadzieją na dalszą współpracę

Dyrektor , Grono Pedagogiczne oraz Dzieci

z Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej

sylacyek1

Podziękowanie

 

Dla

 

Pana Mariusza  RATMANA

za  okazaną nam pomoc i wsparcie przy pracach

informatycznych przy komputerach

w Przedszkolu nr 14 w Dąbrowie Górniczej.

Życzymy sukcesów w życiu osobistym oraz w realizacji planów zawodowych

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej

sylacyek1

PODZIĘKOWANIE 

Dla 

ArcelorMittal

POLAND S.A

 

Za dobre serce , które pochyla się nad tymi , którzy potrzebują pomocy,

za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra,

za bezinteresowną pomoc i życzliwość. 

Życzymy sukcesów w realizowaniu planów zawodowych.

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej

sylacyek1

PODZIĘKOWANIE  

Dla

  Pana Dariusza Mucha

 za przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji dla dzieci z Przedszkola nr 14

w Dąbrowie Górniczej

pt.: „Jestem bezpieczny w domu i na ulicy”

sylacyek1

Serdecznie dziękujemy

Panu Piotrowi Seremet

za zaangażowanie i znaczący

wkład pracy w upiększenie

ogrodu przedszkolnego.

Dzieci mogą teraz milej i weselej spędzać czas w ogrodzie przedszkolnym.

Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz Dzieci z Przedszkola nr 14

sylacyek1 

Serdecznie dziekujemy Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom zaangażowanym  w przygotowanie     i aktywny udział w Pikniku Rodzinnym

Dyrektor Przedszkola,

Rada Pedagogiczna  i Personel

sylacyek1

Dyrektor i pracownicy przedszkola serdecznie dziękują i gratulują  Radzie Rodziców za udział oraz zajęcie III miejsca w Konkursie „Mam 6 lat”, zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Rada Rodziców przygotowała prezentację multimedialna, dzięki której Nasze Przedszkole uzyskało tytuł „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”.

Gratulujemy sukcesu

sylacyek

Dyrektor Przedszkola, Pracownicy a także wszyscy sympatycy Naszej strony internetowej składają serdeczne podziękowania dla Pana Dariusza Rekosza za zmodernizowanie strony           www przedszkola jak również  za okazaną nam pomoc i wsparcie.

 sylacyek

Dyrektor, wszystkie Przedszkolaki oraz  personel składają serdeczne podziękowania Państwu Beszterda, Państwu Nalepa oraz Państwu Szałwińskim za pomoc przy remoncie kuchni.

sylacyek

Dyrektor i wychowawcy grupy Domisie serdecznie dziękują Panu Stanisławowi Aksamit za pomalowanie sali i położenie paneli oraz  wszystkim Rodzicom a w szczególności : Pani Agnieszce Cichy oraz Państwu Agnieszce i Marcinowi Wach za pomoc w remoncie sali dydaktycznej.

sylacyek1

Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci, biorących udział w otwarciu sezonu rowerowego za przybycie oraz przygotowanie dzieci do występu.

Dyrektor przedszkola wraz z nauczycielkami z grup: ” Biedronki”, ” Domisie”, ” Słoneczka”.

                                          sylacyek1

 

PODZIĘKOWANIE 

dla Rady Rodziców oraz Rodziców zaangażowanych w organizację

Pikniku Rodzinnego 2015

składają:

Dyrektor: Dorota Smaczyńska,

Grono Pedagogiczne oraz dzieci

z Przedszkola nr 14.

 sylacyek