Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami :

dokuemntzzz

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA NR 14 W DABROWIE GÓRNICZEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

procedura-przyprowadzania-i-odbierania-dzieci-z-przedszkola

DEKLARACJA_O_REZYGNACJI_Z_WYCHOWANIA_PRZEDSZKOLNEGO

                                           KLAUZULA INFORMACYJNA

                                           STATUT PRZEDSZKOLE 14 DĄBROWA GÓRNICZA