Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

pobrane12

5.30-8.30

Schodzenie się dzieci:

 • zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci
 • zabawy w kącikach tematycznych, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne
 • rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci
 • prace nauczycieli o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym
 • zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem, bądź indywidualnie
 • ćwiczenia i zabawy logopedyczne
 • słuchanie utworów literatury dziecięcej
 • opowiadanie historyjek obrazkowych
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem

8.45-9.00

 • czynności porządkowe w sali, zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania

9.00-9.30

 • śniadanie – nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków

9.30-10.30

 • realizacja zadań edukacyjnych według wybranego programu wychowania przedszkolnego zgodnego                      z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego

10.30-10.40

 • zabiegi  sanitarno – higieniczne, opiekuńcze, samoobsługowe

10.40-11.40

 • zabawy  i  gry  w  ogrodzie  przedszkolnym, w parku
 • obserwacja  przyrody
 • ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
 • prace  gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
 • zabawy  dowolne  według  zainteresowań  dzieci

11.40-12.00

 • przygotowanie do obiadu – zabiegi  sanitarnohigieniczne, organizacyjne, samoobsługowe

12.00-12.45

 • obiad – nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole

12.45-13.15

 • odpoczynek i relaksacja
 • słuchanie muzyki
 • czytanie książeczek i opowiadań

13.15-13.50

 • realizacja programów własnych rozwijających i stymulujących wszechstronny rozwój dzieci
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • praca indywidualna
 • ćwiczenia gramatyczne i słownikowe
 • zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym,

13.50-14.00

 • przygotowanie do podwieczorku – zabiegi  sanitarno – higieniczne, samoobsługowe,

14.00-14.15

 • podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z zachowaniem się przy stole

14.30-16.30

 • zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie
 • tworzenie sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci
 • gry i zabawy edukacyjne w małych grupkach dziecięcych
 • spotkania  z  literaturą
 • praca  indywidualna
 • porządkowanie sali
 • rozchodzenie się dzieci

pobrane (2)