Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli

na rok szkolny 2019/2020 będzie trwał

od dnia 11.03.2019 r.  do dnia 22.03.2019 r. godz. 1500

Nabór tak jak w poprzednich latach prowadzony  będzie drogą elektroniczną.

Strona naboru dla rodziców: www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza.

 

 

Lp Działania w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Termin
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11.03.2019 r. do 22.03.2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 11.03.2019 r., godz. 8:00 do 26.03.2019 r., godz. 15:00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 12.04.2019 r., godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 15.04.2019 r. do 25.04.2019 r., godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
30.04.2019 r., godz. 8:00
6. Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym od 26.06.2019 r. do 2.07.2019 r., godz. 15:00
7. Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym od 26.06.2019 r. do 5.07.2019 r., godz. 15:00
8. Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 19.07.2019 r., godz. 8:00
9. Postępowanie uzupełniające – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
od 22.07.2019 r. do 24.07.2019 r.
10. Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 29.07.2019 r., godz. 15:00