Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

REKRUTACJA 2018/2019 – POTWIERDZANIE WOLI

Informujemy Rodziców, których dzieci zostały zakwalifikowane   do przedszkola,

że zobowiązani są do potwierdzenia woli  uczęszczania do przedszkola                 

  w terminie od 16.03.2018 r. do 22.03.2018 r. do godz.15.00.      

  Brak potwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczny  z rezygnacją z miejsca w placówce.

 

Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli

na rok szkolny 2018/2019 będzie trwał

od dnia 19.02.2018 r. godz. 900  do dnia 28.02.2018 r. godz. 1500

Nabór tak jak w poprzednich latach prowadzony  będzie drogą elektroniczną.

Strona naboru dla rodziców: www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

Więcej informacji na stronie internetowej naszego przedszkola  w zakładce „Rekrutacja 2018/2019”

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza

Lp

Działania w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Termin
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 19.02.2018 r. do 28.02.2018 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 19.02.2018 r., godz. 8:00 do 2.03.2018 r., godz. 15:00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 15.03.2018 r., godz. 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 16.03.2018 r. do 22.03.2018 r., godz. 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
26.03.2018 r., godz. 8:00
6. Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym od 29.03.2018 r. do 4.04.2018 r., godz. 15:00
7. Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w  szkole podstawowej
i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
od 29.03.2018 r. do 5.04.2018 r., godz. 15:00
8. Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 23.04.2018 r., godz. 8:00
9. Postępowanie uzupełniające – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
od 23.04.2018 r. do 26.04.2018 r.
10. Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 30.04.2018 r., godz. 15:00

 

 

O G Ł O S Z E N I E   

KONTYNUACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informujemy Rodziców, że u osoby dyżurującej w szatni

od dnia 05.02.2018 r. można pobrać druk deklaracji

o kontynuowaniu (bądź rezygnacji) wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2018/2019.

Wypełnione deklaracje należy dostarczyć  w terminie    od 05.02.2018 r. do 12.02.2018 r. do godz. 15.00 

  do wychowawców poszczególnych grup lub dyrektora przedszkola.

Uwagi: