Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do przedszkola:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

porozumienie_Aneks

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI

NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022  rozpoczyna się 04.06.2021 r. o godzinie 8:00 i trwać będzie do 10.06.2021 r. do godziny 15:00.

Strona naboru dla rodziców: www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

 

UWAGA  RODZICE  DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH  DO  NASZEGO  PRZEDSZKOLA

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem rekrutacji do  przedszkoli w  Dąbrowie  Górniczej, Rodzice dzieci uczęszczających do naszej placówki proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do nauczycielek lub do skrzynki podawczej  w terminie od 17.02.2021 r. do dnia  23.02.2021 r. deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli

na rok szkolny 2021/2022 będzie trwał

od dnia 04.03.2021 r. godz. 8.00  do dnia 15.03.2021 r. godz. 1500

Nabór tak jak w poprzednich latach prowadzony  będzie drogą elektroniczną.

Strona naboru dla rodziców: www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

 

Po rejestracji elektronicznej wypełniony i wydrukowany wniosek należy złożyć do przedszkola pierwszego wyboru do skrzynki podawczej, drogą elektroniczną (podpisany i zeskanowany wniosek należy przesłać na adres p14_dabrowag@poczta.onet.pl) lub osobiście do wicedyrektora.

W związku z koniecznością sprawdzenia danych, przyjmowanie papierowych wersji wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022, będzie się odbywać w dniach od 04.03.2021 do 15.03.2021 w godzinach 8.00 – 15.00 w siedzibie tymczasowej przedszkola na czas termomodernizacji tj. budynek Przedszkola nr 11 – boczne wejście, przy ul. Krasińskiego 35.