Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

W naszym przedszkolu zajęcia prowadzi Pani mgr Katarzyna Miśta

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny dla dzieci 5 i 6 letnich oraz dwa razy w tygodniu po 15 minut dla dzieci 3-4 letnich.

Prowadzone są w formie zabawy, w korelacji  z wszystkimi obszarami edukacji.