Przedszkole Nr 14

ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-26-02
e-mail: dyrekcja@przedszkole14-dg.pl

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2021/2022

 Uprzejmie informujemy Rodziców, iż usługi świadczone przez Naszą placówkę w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

 

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

przekraczającą wymiar 5 godzin odpłatność wynosi 1 zł.

Informujemy Rodziców, że odpłatność za Przedszkole   w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

kasa

śniadanie  2,50  zł                    

obiad 4,5o zł

podwieczorek 1,50 zł

Opłaty za żywienie stawka dzienna 8,50  zł (miesięczna opłata zależy od ilości dni w miesiącu)

Opłaty za pobyt w przedszkolu należy regulować z góry do 15-go  każdego miesiąca. 

Poniżej przedstawiamy wykaz opłat. Numer identyfikacyjny dziecka to numer, który znajduje się przy nazwisku  w trakcie zgłoszenia obecności dziecka na komputerze w programie tik-tak

 

Opłaty pobierane są w kasie przedszkola  w wyznaczonych dniach i godzinach lub za pomocą wpłaty przelewem no poniższe konta bankowe przedszkola 

Opłata za żywienie

Nr konta: 10156000132557123752110006

images

 

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka + grupa

Opłata za świadczenia po podstawie programowej (za godziny) 

Nr konta:48156000132557123752110001

Tytuł: Imię i nazwisko dziecka + grupa

Informujemy, iż kwota ujemna oznacza NADPŁATĘ ( nie należy jej wpłacać )

Prosimy również nie  łączyć opłat za godziny pobytu i żywienie.

Terminy opłat za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z informacją podane są na stronie internetowej przedszkola oraz kwity z informacją o opłatach na przelewy, dostają Państwo również w wiadomościach e-mailowych na początku każdego miesiąca.Linia_ozdobna

Rodziców dzieci nieobecnych( choroba dziecka i inne) w przedszkolu prosimy o kontakt telefoniczny, wówczas zostanie udzielona informacja o opłatach.

Za terminowe opłaty z góry serdecznie dziękujemy, a za niedogodności przepraszamy.